/ Wewnętrzny System Kontroli

Posiadamy Certyfikat Wewnętrznego Systemu Kontroli w zakresie obrotu towarami o znaczeniu strategicznym.

Spełniamy wymagania ustawy o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa.