/ EKSPORT

Nasze wyroby oraz usługi oferujemy w kraju oraz na rynkach zagranicznych. Do grona naszych odbiorców należą firmy z Niemiec, Rosji, Ukrainy, Chin oraz innych krajów.