/ O firmie

Zakład Hydrauliki Siłowej HYDROMECH S.A. jest firmą z 40-letnim doświadczeniem w działalności produkcyjnej i handlowej. Świadczymy usługi serwisowe z zakresu hydrauliki siłowej i mechaniki oraz realizujemy indywidualne projekty konstrukcyjno-wdrożeniowe. Nasze zaplecze produkcyjno-montażowe zapewnia możliwość oferowania usług z zakresu obróbki mechanicznej i montażu urządzeń i konstrukcji. Produkujemy specjalistyczne narzędzia i planetarne (satelitowe) silniki hydrauliczne dla górnictwa. Wykonujemy prace montażowo-serwisowe dla branży morskiej i obronnej. Projektujemy i wykonujemy układy hydrauliczne do napędu i sterowania maszyn w branży energetycznej. Prowadzimy sprzedaż wyrobów koncesjonowanych. Jesteśmy wyłącznym dystrybutorem zaworów kwasoodpornych marki Definox.

40 lat  – HYDROMECH  – 1983-2023

facebookyoutube

FACEBOOK – Hydromech

YouTube – Hydromech

Podstawowe obszary naszej działalności:

Systemy zarządzania jakością i koncesja

Jakość naszych działań została potwierdzona certyfikatami Systemu Zarządzania Jakością AQAP 2110:2016 oraz ISO 9001:2015. Posiadamy koncesję Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, na wykonywanie działalności w zakresie wytwarzania i obrotu wyrobami o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

Nagrody i wyróżnienia

Zapewniamy najwyższą jakość produkcji i świadczonych usług.

Firma wyróżniona Pomorską Nagrodą Gospodarczą Gryf Gospodarczy oraz Orłem Pomorskim. Nasze wyroby wyróżnione zostały wielokrotnie Złotym Medalem Konkursu Najwyższa Jakość Produktu – Quality International. Otrzymaliśmy Złoty Medal Rzetelności jako firma godna zaufania, najwyżej oceniana przez swoich Klientów. Naczelna Organizacja Techniczna wyróżniła nas Pomorską Nagrodą Jakości. Jesteśmy laureatem Konkursu Innowacja Roku oraz Górniczy Sukces Roku. Posiadamy tytuł Lidera Społecznej Odpowiedzialności w kategorii Dobry Pracodawca.

Współpraca z uczelniami oraz ośrodkami badawczo-rozwojowymi

Współpraca z czołowymi uczelniami technicznymi daje nam możliwość korzystania z ich dorobku naukowego oraz zapewnia stały dostęp do najnowszych rozwiązań technicznych. Realizujemy wspólne projekty z Politechniką Gdańską, Akademią Górniczo-Hutniczą z Krakowa; Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym Centrum Techniki Morskiej z Gdyni, Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym Urządzeń Mechanicznych OBRUM z Gliwic, Instytutem Techniki Wojsk Lotniczych z Warszawy.

Członkostwo w izbach gospodarczych i stowarzyszeniach

  • Polska Izba Producentów na Rzecz Obronności Kraju z siedzibą w Warszawie
  • Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa z siedzibą w Katowicach
  • Polskie Forum Technologii Morskich z siedzibą w Gdyni

Dane rejestrowe spółki

Hydromech S.A. z siedzibą ul. Gdańska 12A, 83-047 Pomlewo, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: KRS 0000199224 ; NIP 583-00-01-818 ; REGON 190191917 ; o kapitale zakładowym w wysokości 906.900,00 zł (wpłaconym w całości)

Galeria: