/ 20 lat Polskiej Izby Producentów na Rzecz Obronności Kraju

W trakcie uroczystej gali, zorganizowanej z okazji 20 rocznicy powstania Polskiej Izby Producentów na Rzecz Obronności Kraju, przedstawiciele firmy Hydromech mieli okazję złożyć gratulacje Panu Prezesowi Sławomirowi Kułakowskiemu oraz pracownikom Izby.
Warszawa 03.12.2015r.