/ Audyt WSK, ISO, AQAP

Zostaliśmy ponownie poddani audytowi i wykazaliśmy, że w pełni spełniamy wymagania w zakresie:

  • ustawy o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. Posiadamy Certyfikat Wewnętrznego Systemu Kontroli (WSK) w zakresie obrotu towarami o znaczeniu strategicznym;
  • normy PN-EN ISO 9001:2015. Posiadamy certyfikat spełnienia wymagań ISO 9001:2015;
  • publikacji NATO AQAP 2110: 2016. Posiadamy certyfikat spełnienia wymagań AQAP 2110: 2016.

Nasz zakres certyfikacji ISO i AQAP:

Projektowanie, produkcja, sprzedaż, serwis urządzeń i instalacji przemysłowych, remonty maszyn i pojazdów lądowych oraz jednostek pływających.