/ Balt Military Expo i konferencji NATCON

W dniach 20-22 czerwca 2016r. przedstawiciele Hydromech uczestniczyli w sesjach Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej „Technologie morskie dla obronności i bezpieczeństwa” NATCON Konferencja organizowana jest przez Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A., Akademię Marynarki Wojennej oraz Międzynarodowe Targi Gdańskie S.A. Konferencja NATCON została zorganizowana jako projekt towarzyszący Bałtyckim Targom Militarnym BALT MILITARY EXPO w Gdańsku.

ZHS Hydromech S.A. uczestniczy w budowie najnowszego okrętu dla MW RP, niszczyciela min KORMORAN II. Firma jest członkiem konsorcjum wykonawczego, w zakresie budowy i montażu zespołu mechaniczno-hydraulicznego podkilowej stacji hydrolokacyjnej okrętu.