/ Design thinking – szkolenie dla pracowników

Za oknem wiosna, a w naszych głowach rozkwitają pomysły.
We współpracy z Agencją Rozwoju Pomorza S.A. przeszkoliliśmy się i teraz czerpiemy pełnymi garściami z „Design thinking”, najbardziej kreatywnej metody wywodzącej się z Doliny Krzemowej, dzięki której tworzysz nowe innowacyjne produkty, rozwiązujesz problemy, budujesz zespół i rozwijasz biznes. Metoda, którą pracują największe firmy na świecie, które są liderami w swoich kategoriach.
Projekt współfinansowany ze środków EFRR w ramach RPO WP 2014-2020. Umowy o powierzenie grantu nr UDG-SPE.03.2022/092.