/ GÓRNICZY SUKCES ROKU

Zostaliśmy wyróżnieni w VI edycji konkursu Górniczy Sukces Roku. Kapituła konkursu zauważyła i doceniła działania naszego Zakładu w obszarze projektowania i wdrażania innowacyjnych rozwiązań, które podnoszą wydajność i bezpieczeństwo pracy w górnictwie. Docenionym produktem jest hydrauliczna wiertarka górnicza typ H-WH1 z wbudowanym bezpiecznym włącznikiem typu „Hydromech”.  Nagrodę odebraliśmy z rąk Janusza Olszewskiego – prezesa GIPH, dr. Jerzego Kickiego – szefa komitetu organizacyjnego Szkoły Eksploatacji Podziemnej oraz prof. Piotra Czaji – dziekana Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej, w trakcie uroczystej gali, w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie.

Ogłoszenie wyników konkursu Górniczy Sukces Roku 2014

Nagrodzeni za innowacje

Biuletyn Górniczy_Górniczy Sukces Roku_artykuł

Informacja na temat produktu:

Hydrauliczna Wiertarka Górnicza typ H-WH1 z wbudowanym bezpiecznym włącznikiem typu „Hydromech”

Galeria