/ Płukanie rurociągów hydraulicznych, paliwowych i smarnych

Świadczymy usługi płukania rurociągów i systemów hydraulicznych, paliwowych oraz smarnych na statkach, okrętach MW RP, obiektach lądowych i latających.

Zakład dysponuje nowoczesnymi agregatami płuczącymi o wydajnościach Q od 18 dm3/min do 600 dm3/min z możliwością płukania pulsacyjnego z regulowaną częstotliwością pulsacji.

Płukania, w zależności od danego systemu, wykonywane są następującymi czynnikami: olejem hydraulicznym, olejem smarnym, olejem napędowym.

Zakładowa technologia świadczenia przedmiotowego zakresu usług przewiduje: płukanie główne czynnikiem roboczym, przedmuchiwanie gazem oraz płukanie ostateczne.

Dodatkowo, nasze agregaty mają zastosowanie do wykonywania prób ciśnieniowych w zakresie do ponad 30 MPa.