/ Kontroler Jakości

Twój zakres obowiązków

  • Kontrolowanie zgodności wykonanego wyrobu mechanicznego z dokumentacją techniczną,
  • Sprawdzanie działania wyrobu mechanicznego i ocena jego zgodności z dokumentacją techniczną i zamówieniem Klienta,
  • Ocenianie jakości materiałów do produkcji wyrobów mechanicznych,
  • Nadzorowanie sprzętu kontrolno – pomiarowego,
  • Prowadzenie dokumentacji jakościowej i ewidencji sprzętu kontrolno – pomiarowego.

Nasze wymagania

  • Wykształcenie o specjalności mechanika lub pokrewne (średnie lub wyższe),
  • Znajomość obsługi sprzętu i urządzeń kontrolno-pomiarowych,
  • Znajomość rysunku technicznego,
  • Znajomość pakietu MS Office.