/ LIST INTENCYJNY O WSPÓŁPRACY Z FIRMĄ RAYTHEON z USA

We wrześniu 2014r. podpisaliśmy list intencyjny o współpracy z amerykańskim koncernem obronnym RAYTHEON.

Porozumienie dotyczy współpracy w obszarze rozpoznania wzajemnie korzystnych możliwości biznesowych związanych z budową polskiego systemu obrony powietrznej, a także we współpracy w sprzedaży wspólnych rozwiązań na rynkach zagranicznych. Głównym rozpatrywanym obszarem współpracy jest Mobilny Maszt Antenowy, jego projektowanie, wykonanie i integracja.

Raytheon jest oferentem biorącym udział w postępowaniu o dostawy przeciwrakietowych i przeciwlotniczych zestawów rakietowych średniego zasięgu w ramach programu „Wisła”. Oferta firmy obejmuje udział polskich przedsiębiorstw w rozwoju nowej generacji systemów rakietowych Patriot.

System Patriot jako jedyny został sprawdzony na polu walki. Obecnie funkcjonuje w dwunastu krajach, w tym pięciu należących do NATO.