/ KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA

W dniach 29-30 stycznia 2014r. prezentowaliśmy nasze wyroby dla branży górniczej w ramach X Konferencja Naukowo-Techniczna INNOWACYJNE MASZYNY I TECHNOLOGIE – EFEKTYWNOŚĆ 2014

Organizatorem konferencji był miesięcznik naukowo-techniczny „Napędy i Sterowanie” przy współpracy Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechniki Śląskiej, Politechniki Wrocławskiej, Instytutu Górnictwa Odkrywkowego POLTEGOR, KGHM CUPRUM, ITI EMAG oraz ITG KOMAG.

Ideą konferencji była prezentacja najnowszych osiągnięć naukowych, badawczych, oraz technicznych w zakresie górnictwa podziemnego i odkrywkowego.

Na konferencji przedstawiliśmy jedno z naszych najnowszych rozwiązań technicznych – Hydrauliczną Wiertarkę Górniczą z innowacyjnym rozwiązaniem włącznika typ „Hydromech”. Opracowany przez naszych inżynierów włącznik zapewnia zwiększenie bezpieczeństwa pracy operatora wiertarki i podwyższa ergonomię pracy.