/ Nasza wiertarka pracuje w AGH w Krakowie

Katedra Maszyn Górniczych, Przeróbczych i Transportowych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie opracowała i wdrożyła do działania nowe stanowisko do badania procesu wiercenia obrotowego wiertarkami hydraulicznymi. Do badań stanowiskowych AGH wykorzystuje hydrauliczną wiertarkę górniczą typ H-WH1 produkcji naszej firmy.

Wiertarka H-WH1 to lekka hydrauliczna wiertarka z wbudowanym bezpiecznym włącznikiem typ „Hydromech”. Wiertarka napędzana jest emulsyjnym hydraulicznym silnikiem satelitowym (planetarnym) naszej produkcji.