/ NATOwski Kod Podmiotu Gospodarki Narodowej

Zakład Hydrauliki Siłowej HYDROMECH S.A. posiada Natowski Kod Podmiotu Gospodarki Narodowej NCAGE: 3244H
Hydromech_NATO Code_