/ Pneumatyczne Przecinarki Taśmowe

RĘCZNE PNEUMATYCZNE PRZECINARKI TAŚMOWE PPT-2005

ZASTOSOWANIE

Ręczne pneumatyczne przecinarki taśmowe typu PPT-2005 wykonane są z materiałów nieiskrzących, co daje możliwość zastosowania ich wraz z osprzętem w kopalniach oraz pomieszczeniach zagrożonych wybuchem: rafinerii, zakładach chemicznych, ładowni okrętów itp. Są urządzeniami ergonomicznymi, łatwymi w obsłudze, trwałymi oraz wytrzymałymi znakomicie sprawdzającymi się w trudnych warunkach budowlanych i instalacyjnych. Umożliwiają szybkie i dokładne cięcie obudów chodnikowych, łańcuchów przenośników zgrzebłowych, szyn, rur, kątowników, teowników, sworzni, kabli, przewodów hydraulicznych, lin szybowych, elementów konstrukcji mechanicznych.

Pneumatyczne przecinarki taśmowe HPT-95 mogą być stosowane w podziemnych zakładach górniczych i innych obiek-tach o stopniu zagrożenia wybuchem „a”, „b”, „c”, oraz A i B stopnia zagrożenia wybuchem pyłu węglowego.

GALERIA

ZALETY

    • Urządzenie przenośne.
    • Trwała konstrukcja.
    • Urządzenie ergonomiczne, łatwe w użyciu.
    • Regulowany mechanizm napinania taśmy tnącej.

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

Przecinarki PPT-2005 przystosowane są do współpracy ze specjalnymi uchwytami UW95 umożliwiającymi ich mocowanie do ciętego elementu – szyn, wręgów obudowy, rur, itp. Uchwyt umożliwia też wykorzystanie przecinarki jako narzędzia stacjonarnego w warsztacie.

PDF do pobrania

PRZECINARKI PPT2005 – informacja techniczna

Facebook

facebook_mały_

Facebook – Hydromech – Mała Mechanizacja