/ Remont „Daru Młodzieży”

Zrealizowaliśmy odpowiedzialne prace remontowe na żaglowcu szkolnym „Dar Młodzieży”. Zakres remontu obejmował układ hydrauliki systemu sterowego i maszynę sterową statku. Nasze prace były elementem pierwszego dużego remont jednostki, który prowadzony był na terenie Stoczni Nauta w Gdyni.

„Dar Młodzieży”, to trzymasztowa fregata należąca do Akademii Morskiej w Gdyni. Żaglowiec kontynuuje  tradycje dwóch słynnych  poprzedników, żaglowców szkolnych „Lwów” i „Dar Pomorza”. Na jednostce swoje szkolenie morskie odbywają słuchacze Akademii Morskiej, przyszli kapitanowie i oficerowie floty morskiej.