/ AQAP – SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ AQAP 2110:2009

Wdrożyliśmy w firmie System Zarządzania Jakością zgodny z publikacją NATO AQAP 2110:2009. Posiadany również SZJ zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2009

AQAP 2110 „Wymagania NATO dotyczące zapewnienia jakości w projektowaniu, pracach rozwojowych i produkcji”
AQAP (ang. Allied Quality Assurance Publications) – Publikacja Standaryzacyjna dotycząca Zapewnienia Jakości. Systemy zapewnienia jakości obowiązujące w państwach członkowskich NATO na podstawie zasad określonych w publikacjach standaryzacyjnych AQAP opracowanych przez Grupę Dyrektorów Narodowych Systemów Zapewnienia Jakości AC/250.

 

PDF do pobrania

Certyfikat_AQAP_