/ Usługi

Nasza oferta usług obejmuje montaże i remonty z zakresu hydrauliki siłowej i mechaniki. Prace realizujemy na terenie własnego zakładu lub wykorzystując mobilne brygady remontowe, pracujemy u Klienta. Nasze zaplecze produkcyjno-montażowe zapewnia nam możliwość oferowania usług z zakresu obróbki mechanicznej i montażu urządzeń i konstrukcji.

Posiadane doświadczenie oraz dopuszczenia (Koncesja MSW i Certyfikat AQAP) uprawniają nas do wykonywania powyższych czynności serwisowych również dla branży obronnej.

Przykłady zrealizowanych projektów produkcyjnych i usługowych

  • Remonty hydrauliki siłowej oraz urządzeń okrętów i okrętów podwodnych Marynarki Wojennej RP
  • Montaże agregatów hydraulicznych firmy Bosch Rexroth i Ponar
  • Remonty hydrauliki siłowej maszyn papierniczych w zakładach celulozowo-papierniczych
  • Remonty hydrauliki napędu i sterowania turbin w branży energetycznej
  • Remonty mobilnych masztów antenowych
  • Modernizacje i remonty układów hydrauliki siłowej pojazdów komunalnych i maszyn budowlanych, HDS
  • zespół serwisowy przy polskim kontyngencie wojskowym na misjach w Iraku i Afganistanie