/ Stanowisko do badania sprzęgów kolejowych

ZASTOSOWANIE

Stanowisko przeznaczone do badań kolejowych sprzęgów czołowych typu ZEa i sprzęgów międzywagonowych typu ZEk oraz określania charakterystyk ich sprężyn. Sprzęgi poddawane są sile ściskającej i rozciągającej. Próby dla sprzęgów typu ZEk wykonywane są w pozycji poziomej, dla sprzęgów typu ZEa w pozycji pionowej.

STANOWISKO DO BADANIA SPRZĘGÓW